e- Borang

 

 Borang
Muat turun
 Jabatan Perancang Bandar dan Desa
 1. Senarai Semakan Permohonan Kebenaran Merancang (PK-JPBD-001/R1 :01)
 2. Kadar Fi Baru Untuk Permohonan Kebenaran Merancang
 3. Borang Permohonan Kelulusan Perancangan (PK-JPBD-003/R1 No. Pindaan :01)
 4. Borang Permohonan Pelan Nama Taman dan Jalan
 5. Contoh Pelan Standard Bagi Permohonan Pelan Nama Taman dan Jalan
 Jabatan Kawalan Bangunan

 1. Borang Pemantauan Rumah Sesebuah

 2. Borang Pemantauan Tambahan Bangunan

 3. Borang Permohonan & Laporan Siasatan Permit

 4. Borang Siasatan SKM Bangunan Lama

 5. Borang Laporan Siasatan Bangunan Sesebuah

 6. Surat Permohonan Membina/ Membaiki/ Menyambung Bangunan

 7. Syarat-syarat Kelulusan Membina/ Membaiki/ Menyambung Bangunan

 8. Syarat-syarat Kelulusan Pelan Projek Perumahan

 9. Borang Siasatan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki & Pengendalian Wang Cagaran Kebersihan

 10. Borang Siasatan Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki & Pengembalian Wang Cagaran Kebersihan

 11. Borang Laporan Siasatan Projek Perumahan & Komersial

 12. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Sesebuah

 13. Senarai Semak Permohonan Pelan Tambahan Bangunan

 14. Syarat-syarat Kelulusan Mendirikan/ Mengalih Bangunan

 15. Syarat-syarat Kelulusan Menyambung/ Membaiki/ Mengubahsuai Bangunan

 

 

Halaman: 1  2  3