MENU

BIL

TAJUK UNDANG-UNDANG KECIL

KUASA TARIKH SIARAN WARTA

21

UUK Iklan Pilihan Raya (MPJ), Akta 171

M.P.U 8 19 Januari 2012
22 UUK Pelesenan Penjaja dan Gerai (MPJ) 2011 Pembetulan M.P.U 14 1 Mac 2012
23 UUK Pasar-Pasar (MPJ) 2012, Akta 171 M.P.U 15 29 Mac 2012
24 UUK Hotel (MPJ) (Pindaan) 2012, Akta 171 M.P.U 18 29 Mac 2012
25 UUK Pelesenan Haiwan Ternakan (MPJ) 2012, Akta 171 M.P.U 23 7 Jun 2012
26 UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2012, Akta 133 M.P.U 27 5 Julai 2012
27 UUK Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPJ) 2013, Akta 171 M.P.U 24 5 Disember 2013
28 UUK Pengurangan Fi Lesen (MPJ) 2014, Akta 171 M.P.U 1 15 Januari 2015
29 UUK Pelesenan Tred (MPJ) (Pindaan) 2014, Akta 171 M.P.U 6 26 Februari 2015
30 UUK Fi (MPJ) 2016, Akta 171 M.P.U 4 28 April 2016
31 UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MPJ) 2016, Akta 171 M.P.U 16 29 September 2016
32 UUK Hotel (MPJ)(Pindaan) 2017, Akta 171 M.P.U 20 9 November 2017
33 UUk Spa (MPJ) 2018, Akta 171 M.P.U 7 29 Mac 2018
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 3 Julai 2020 - 4:47pm