MENU

BIL

TAJUK UNDANG-UNDANG KECIL

PUNCA KUASA

TARIKH SIAR WARTA

23

UUK Pelesenan Penjaja dan Gerai (MPJ) 2011 Pembetulan, Akta 171

M.P.U 14

01 Mac 2012

24

UUK Pasar-Pasar (MPJ) 2012, Akta 171

M.P.U 15

29 Mac 2012

25

UUK Hotel (MPJ) (Pindaan) 2012, Akta 171

M.P.U 18

29 Mac 2012

26

UUK Pelesenan Haiwan Ternakan (MPJ) 2012, Akta 171

M.P.U 23

07 Jun 2012

27

UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2012, Akta 133

M.P.U 27

05 Julai 2012

28

UUK Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (MPJ) 2013, Akta 171

M.P.U 24

05 Disember 2013

29

UUK Pengurangan Fi Lesen (MPJ) 2014, Akta 171

M.P.U 1

15 Januari 2015

30

UUK Pelesenan Tred (MPJ) (Pindaan) 2014, Akta 171

M.P.U 6

26 Februari 2015

31

UUK Fi (MPJ) 2016, Akta 171

M.P.U 4

28 April 2016

32

UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MPJ) 2016, Akta 171

M.P.U 16

29 September 2016

Sumber: Unit Undang-Undang, MPJ sehingga 07.11.2016