MENU

BIL

TAJUK UNDANG-UNDANG KECIL

PUNCA KUASA

TARIKH SIAR WARTA

11

UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2000, Akta 133

M.P.U 1

17 Februari 2000

12

UUK Pasar Malam / Sehari (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 7

03 Februari 2011

13

UUK Tandas Awam (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 8

03 Februari 2011

14

UUK Pelesenan Penjaja dan Gerai (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 9

03 Februari 2011

15

UUK Vandalisme (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 10

3 Februari 2011

16

UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 11

03 Februari 2011

17

UUK Iklan (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 12

03 Februari 2011

18

UUK Pelesenan Tred (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 13

03 Februari 2011

19

UUK Hotel (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 24

25 Ogos 2011

20

UUK Jalan, Parit Dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan ) (MPJ) 2011, Akta 133

M.P.U 26

29 September 2011

21

UUK Taman (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 7

19 Januari 2012

22

UUK Iklan Pilihan Raya (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 8

19 Januari 2012