MENU

 

BIL

TAJUK UNDANG-UNDANG KECIL

KUASA TARIKH SIARAN WARTA

11

UUK Pasar Malam / Sehari (MPJ) 2011, Akta 171

M.P.U 7 3 Februari 2011
12 UUK Tandas Awam (MPJ) 2011, Akta 171 M.P.U 8 3 Februari 2011
13 UUK Pelesenan Penjaja dan Gerai (MPJ) 2011, Akta 171 M.P.U 9 3 Februari 2011
14 UUK Vandalisme (MPJ) 2011, Akta 171 M.P.U 10 3 Februari 2011
15 UUK Pelesenan Tempat Letak kereta Persendirian (MPJ) 2011, Akta 171 M.P.U 11 3 Februari 2011
16 UUK Iklan (MPJ) 2011, Akta 171 M.P.U 12 3 Februari 2011
17 UUK Pelesenan Tred (MPJ) 2011, Akta 171 M.P.U 13 3 Februari 2011
18 UUK Hotel (MPJ) 2011 - Kuatkuasa 1.9.2011, Akta 171 M.P.U 24 25 Ogos 2011
19 UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPJ) 2011, Akta 133 M.P.U 26 29 September 2011
20 UUK Taman (MPJ) 2011, Akta 171 M.P.U 7 19 Januari 2012
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 3 Julai 2020 - 4:47pm