MENU

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN JASIN

BIL

TAJUK UNDANG-UNDANG KECIL

PUNCA KUASA

TARIKH SIAR WARTA

1

UUK Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MDJ) 1983, Akta 171

M.P.U 19

26 Mei 1983

2

UUK Kerajaan Tempatan (Mengkompaun Kesalahan –Kesalahan ) (MDJ)1983, Akta 171

M.P.U 20

26 Mei 1983

3

UUK Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (MDJ)1983, Akta 171

M.P.U 21

26 Mei 1983

4

UUK Pengendali Makanan (MDJ) 1983, Akta 171

M.P.U 22

26 Mei 1983

5

UUK Kerja –Tanah (MDJ) 1983, Akta 133

M.P.U 23

26 Mei 1983

6

UUK Kebersihan Awam (MDJ) 1983, Akta 171

M.P.U 7

26 April 1984

7

UUK Ternakan Ayam-Itik (MDJ) 1984, Akta 171

M.P.U 21

06 Disember 1984

8

UUK Bangunan Seragam 1984, Akta 133

M.P.U 16

26 Disember 1985

9

UUK Nama Premis (MDJ) 1988, Akta 133

M.P.U 14

02 Mac 1989

10

UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 1996, Akta 133

M.P.U 2

01 Ogos 1996