MENU

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN JASIN

BIL

TAJUK UNDANG-UNDANG KECIL

KUASA TARIKH SIARAN WARTA

1

UUK Kawalan dan Penyelaan Tempat-Tempat Makan (MDJ 1983, Akta 171

M.P.U 21 26 Mei 1983
2 UUK pengendali Makanan (MDJ) 1983, Akta 171 M.P.U 22 26 Mei 1983
3 UUK Kerja - Tanah (MDJ) 1983, Akta 133 M.P.U 23 26 Mei 1983
4 UUK Kebersihan Awam (MDJ) 1983, Akta 171 M.P.U 7 26 April 1984
5 UUK Ternakan Ayam - Itik (MDJ) 1984, Akta 171 M.P.U 21 6 Disember 1984
6 UUK Bangunan Seragam 1984, Akta 133 M.P.U 16 26 Disember 1985
7 UUK Nama Premis (MDJ) 1988, Akta 133 M.P.U 14 2 Mac 1989
8 UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 1996, Akta 133 M.P.U 2 1 Ogos 1996
9 UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2000, Akta 133 M.P.U 1 17 Februari 2000
10 UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2007, Akta 133 M.P.U 5 12 April 2007
Kemaskini Terakhir: Rabu, 25 November 2020 - 4:20pm