MENU

Apa itu Cukai Taksiran Harta

 

Cukai taksiran merupakan cukai yang dikenakan ke atas semua pegangan / harta dalam kawasan pentadbiran majlis berdasarkan kadar tahunan seperti yang diperuntukkan dalam Bahagian XV Akta Kerajaan Tempatan 1976.

 

 

Mengapa Cukai dikumpulkan?

Cukai taksiran dikenakan untuk membiayai:

  • Keperluan untuk pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur awam dan kemudahan infrastruktur seperti penyediaan kemudahan pencahayaan awam, pondok bas, perhentian bas / teksi, tandas awam, padang, kawasan rekreasi, pasar, jalan raya, longkang dan sebagainya.
  • Perkhidmatan pembersihan perbandaran di kawasan kediaman / perniagaan, kilang-kilang, taman-taman dan tempat-tempat awam melalui kutipan sampah, memotong rumput, pemindahan bandar dan banyak lagi.
  • Penyediaan dan penyelenggaraan pengadilan makanan, lampu jalan dan saluran perparitan di area fokus utamanya adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat terutama warga Jasin.

 

Bagaimanakah Penilaian Cukai dibuat?

  • Cukai taksiran adalah berdasarkan kadar tahunan dan tahunan
  • Nilai tahunan semasa dikira berdasarkan tahap nilai sewaan semasa penyediaan senarai nilai yang dikuatkuasakan.
  • Kadar warta semasa adalah berdasarkan jenis hartanah, kawasan pembinaan dan kedudukan harta.
  • 1
Kemaskini Terakhir: Ahad, 26 September 2021 - 5:00pm