MENU

Apa itu Cukai Taksiran Harta

Cukai taksiran merupakan cukai yang dikenakan ke atas semua pegangan / harta dalam kawasan pentadbiran majlis berdasarkan kadar tahunan seperti yang diperuntukkan dalam Bahagian XV Akta Kerajaan Tempatan 1976.

 

Mengapa Cukai dikumpulkan?

Cukai taksiran dikenakan untuk membiayai:

  • Keperluan untuk pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur awam dan kemudahan infrastruktur seperti penyediaan kemudahan pencahayaan awam, pondok bas, perhentian bas / teksi, tandas awam, padang, kawasan rekreasi, pasar, jalan raya, longkang dan sebagainya.
  • Perkhidmatan pembersihan perbandaran di kawasan kediaman / perniagaan, kilang-kilang, taman-taman dan tempat-tempat awam melalui kutipan sampah, memotong rumput, pemindahan bandar dan banyak lagi.
  • Penyediaan dan penyelenggaraan pengadilan makanan, lampu jalan dan saluran perparitan di area fokus utamanya adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat terutama warga Jasin.

 

Bagaimanakah Penilaian Cukai dibuat?

  • Cukai taksiran adalah berdasarkan Nilai Tambah dan Kadar.
  • Nilai Tambah dikira berasaskan aras nilaian bagi tanah dan bangunan pada tarikh nilaian.
  • Manakala, kadar ialah peratus yang dikenakan ke atas nilai harta tersebut yang perlu dibayar.
  • Nilai Tambah bagi pegangan tersebut boleh dipinda sekiranya terdapat perubahan pada harta atau berlaku kesilapan atau ketidakseragaman terhadap pegangan tersebut.
  • Kadar warta semasa adalah berdasarkan jenis hartanah, kawasan pembinaan dan kedudukan harta.

 

Bila Cukai Taksiran perlu dibayar?

Cukai taksiran perlu dibayar 2 kali setahun iaitu:

  • Penggal Pertama – 1 Januari hingga 28 Februari bagi tiap-tiap tahun.
  • Penggal Kedua – 1 Julai hingga 31 Ogos bagi tiap-tiap tahun.
Kemaskini Terakhir: Khamis, 9 March 2023 - 12:30pm