MENU

Tahun 2017 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 1 8 40 20 20 38 40 38 40      
Percent (%) 33 100 77 100 38 36 77 36 78      
2. Semakan Sewa 2 0 6 0 32 65 32 6 35      
Percent (%) 67 0 12 0 62 63 62 12 65      
3 Semakan Lesen 0 0 2 0 0 1 0 0 1      
Percent (%) 0 0 3 0 0 1 0 0 1      
4 Semakan Kompaun 0 0 4 0 0 0 0 0 0      
Percent (%) 0 0 8 0 0 0 0 0 0      
5 e-Tempahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Percent (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
6 OSC Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
  Percent (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0