MENU

Tahun 2017 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 1 8 40                  
Percent (%) 33 100 77                  
2. Semakan Sewa 2 0 6                  
Percent (%) 67 0 12                  
3 Semakan Lesen 0 0 2                  
Percent (%) 0 0 3                  
4 Semakan Kompaun 0 0 4                  
Percent (%) 0 0 8                  
5 e-Tempahan 0 0 0                  
Percent (%) 0 0 0                  
6 OSC Online 0 0 0                  
  Percent (%) 0 0 0