MENU

Tahun 2018 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 14 61                    
Percent (%) 48 98                    
2. Semakan Sewa 2 0                    
Percent (%) 7 0                    
3 Semakan Lesen 13 0                    
Percent (%) 45 0                    
4 Semakan Kompaun 0 0                    
Percent (%) 0 0                    
5 OSC Online 0 1                    
Percent (%) 0 2                    

 

 

Tahun 2017 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 1 8 40 20 20 38 40 38 40 4 12 38
Percent (%) 33 100 77 100 38 36 77 36 78 100 15 46
2. Semakan Sewa 2 0 6 0 32 65 32 6 35 0 67 41
Percent (%) 67 0 12 0 62 63 62 12 65 0 85 50
3 Semakan Lesen 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Percent (%) 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 3
4 Semakan Kompaun 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percent (%) 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 e-Tempahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percent (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OSC Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Percent (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1