MENU

Tahun 2019 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 0 3 0 4 5 2            
Percent (%) 0 30 0 40 50 33            
2. Semakan Sewa 0 0

0

0 2 1            
Percent (%) 0 0 0 0 20 17            
3 Semakan Lesen 0 0 0 0 0 0            
Percent (%) 0 0 0 0 0 0            
4 Semakan Kompaun 0 0 0 0 0 0            
Percent (%) 0 0 0 0 0 0            
5 OSC Online 6 7 5 6 3 3            
Percent (%) 100 70 100 60 30 50            

 

 

Tahun 2018 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 14 49 6 0 0 0 92 1 82 61 8 16
Percent (%) 8 98 55 0 0 0 96 20 86 94 62 84
2. Semakan Sewa 154 0

0

0 0 0 1 1 9 1 2 0
Percent (%) 90 0 0 0 0 0 1 20 9 1 15 0
3 Semakan Lesen 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Percent (%) 2 0 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Semakan Kompaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percent (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 OSC Online 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Percent (%) 0 2 27 100 100 100 3 60 3 5 20 16

 

 

Tahun 2017 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 1 8 40 20 20 38 40 38 40 4 12 38
Percent (%) 33 100 77 100 38 36 77 36 78 100 15 46
2. Semakan Sewa 2 0 6 0 32 65 32 6 35 0 67 41
Percent (%) 67 0 12 0 62 63 62 12 65 0 85 50
3 Semakan Lesen 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Percent (%) 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 3
4 Semakan Kompaun 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percent (%) 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 e-Tempahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percent (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OSC Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Percent (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 24 Januari 2020 - 11:00am