MENU

Tahun 2017 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 1 8 40 20 20 38            
Percent (%) 33 100 77 100 38 36            
2. Semakan Sewa 2 0 6 0 32 65            
Percent (%) 67 0 12 0 62 63            
3 Semakan Lesen 0 0 2 0 0 1            
Percent (%) 0 0 3 0 0 1            
4 Semakan Kompaun 0 0 4 0 0 0            
Percent (%) 0 0 8 0 0 0            
5 e-Tempahan 0 0 0 0 0 0            
Percent (%) 0 0 0 0 0 0            
6 OSC Online 0 0 0 0 0 0            
  Percent (%) 0 0 0 0 0 0