MENU

Tahun 2020 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 91 35 1 0 1 104 28 88 52      
Percent (%) 81 51 4 0 6 83 56 53 71      
2. Semakan Sewa 4 18 7 0 5 17 15 75 15      
Percent (%) 3 26 32 0 28 13 30 45 21      
3 Semakan Lesen 3 0 2 0 0 0 0 0 0      
Percent (%) 2 0 9 0 0 0 0 0 0      
4 Semakan Kompaun 0 2 0 0 0 0 0 0 0      
Percent (%) 0 3 0 0 0 0 0 0 0      
5 OSC Online 15 13 12 13 12 5 7 4 6      
Percent (%) 14 20 55 100 66 4 14 2 8      

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 25 November 2020 - 4:20pm