MENU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berdaftar di Melaka serta berdaftar dengan MPJ yang mempunyai sijil-sijil berikut iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut :-

NO SEBUTHARGA
BUTIR-BUTIR TAWARAN SEBUTHARGA DAN HARGA DOKUMEN
TARAF DAN SYARAT PENDAFTARAN
S01/2020

Tajuk Projek :
PENYELENGGARAAN ALAT HAWA DINGIN DI DEWAN-DEWAN MILIK MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : ME
(ME01)

Pengkhususan :
(Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara)

S02/2020

Tajuk Projek :
MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN, TAMAN SUNGAI RAMBAI PUTRA, SUNGAI RAMBAI, MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : CE
(CE01 & CE21)

Pengkhususan :
(Pembinaan Jalan dan Pavmen & Kerja-kerja Kejuruteraan Awam)

S03/2020

Tajuk Projek :
MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DI BANDAR MERLIMAU, MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : CE
(CE01 & CE21)

Pengkhususan :
(Pembinaan Jalan dan Pavmen & Kerja-kerja Kejuruteraan Awam)

S04/2020

Tajuk Projek :
MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DI TAMAN BUKIT TEMBAKAU, MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : CE
(CE01 & CE21)

Pengkhususan :
(Pembinaan Jalan dan Pavmen & Kerja-kerja Kejuruteraan Awam)

S05/2020

Tajuk Projek :
MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI TAMAN DATO’ AZIZ, MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera

Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : CE
(CE01 & CE21)

Pengkhususan :
(Pembinaan Jalan dan Pavmen & Kerja-kerja Kejuruteraan Awam)

S06/2020

Tajuk Projek :
MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR TAMAN SERI MERLIMAU DAN TAMAN PANGLIMA PAK, MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : CE
(CE01 & CE21)

Pengkhususan :
(Pembinaan Jalan dan Pavmen & Kerja-kerja Kejuruteraan Awam)

S07/2020

Tajuk Projek :
MENAIKTARAF KOMPONEN GERAI DI SEMPANG BEKOH DAN NO.1 JALAN MACHAP-SELANDAR, MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : B (B04)

Pengkhususan :
(Kerja-kerja Am Bangunan)

S08/2020

Tajuk Projek :
MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI FASILITI DI DATARAN JASIN, MP JASIN

Harga Dokumen: RM 20.00

Bayaran untuk dokumen Sebutharga adalah secara Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1
Kategori : B (B04)

Pengkhususan :
(Kerja-kerja Am Bangunan)

                                                                                                                                                                                       

  1. TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN INI DIKELUARKAN

Dokumen Sebutharga ini boleh diperolehi di Kaunter Majlis Perbandaran Jasin, 77000 Jasin, Melaka. Dokumen ini hanya boleh diperolehi mulai 25 Februari 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (8.00 pagi hingga 4.30 petang). Syarikat-syarikat yang berminat dikehendaki mengemukakan Sijil-sijil  asal dan  salinan fotokopi Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) ketika membeli dokumen Sebutharga.

 

  1. TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT WAJIB

Kontraktor yang berminat dikehendaki menghadiri sesi taklimat  dan  lawatan  tapak  pada  jam  9.30  pagi  pada 25 Februari 2020 (Selasa) di Perkarangan Aras 1, Vista Alamanda, Majlis Perbandaran Jasin, 77000 Jasin, Melaka. Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN dan hanya Pemilik / Penama di Dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) atau Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak. Wakil syarikat adalah tidak dibenarkan.

 

  1. TARIKH DAN TEMPAT PENYERAHAN

Sebutharga  yang telah dilengkapkan hendaklah ditulis No. Sebutharga dan  tajuk projek di sudut atas sebelah kiri sampul surat serta dimeterai dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Majlis Perbandaran Jasin tidak lewat jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 

  1. MPJ tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun. 

 

Attachments: 
Tender Ref: 
S01/2020 - S08/2020
Tender Closing Date: 
Selasa, 3 March 2020
Kemaskini Terakhir: Selasa, 31 March 2020 - 10:01am