MENU

BUTIR-BUTIR TAWARAN SEBUTHARGA DAN HARGA DOKUMEN:

Tajuk Projek : Menyenggara Jalan dan Perabot Jalan Di Taman Damai

Harga Dokumen : RM 20.00 (Bayaran untuk dokumen sebutharga adalah Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ)

 

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL:

Tarikh : 19 Februari  2018

Tempat : Kaunter, Majlis Perbandaran Jasin, 77000 Jasin, Melaka.

Lawatan Tapak : Wajib

 

TARAF DAN SYARAT PENDAFTARAN :

Taraf : Bumiputera , Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1 Kategori : CE

Pengkhususan : CE01 (Pembinaan jalan dan pavmen) & CE21 (Kerja-kerja am kejuruteraan awam)

 

TARIKH SEBUTHARGA DITUTUP DAN TEMPAT PENYERAHAN SEBUTHARGA:

Tarikh tutup: 26  Februari 2018

Masa : 12.00 tengahari

Tempat : Peti Sebutharga, Majlis Perbandaran Jasin, 77000 Jasin, Melaka

Tender Ref: 
S06/2018
Tender Closing Date: 
Isnin, 26 Februari 2018