MENU

Senarai Pasaraya
1. Jasin Shopping Centre Sdn. Bhd.
JA 2982
Bandar Baru Jasin
77000 Jasin Melaka
2. Jasin Point Family Store Sdn. Bhd. 
JA 8699
Bandar Baru Jasin 3
77000 Jasin Melaka
3. Pasaraya Borong Sakan Sdn. Bhd.
JB 2323 & 1A, JB 2324 & 1A, JB 2325 & 1A
Bandar Baru Jasin 3,
77000 Jasin Melaka
4. Gedung Big Ten (Jasin) Sdn. Bhd.
JB 2326-2327
Bandar Barun Jasin 3,
77000 Jasin Melaka
5. Gedung Big Ten (Melaka) Sdn. Bhd.
JB 2855, 2856 & 2857,
Jalan Debunga 1,
Taman Debunga ,
Jalan Muar-Melaka,
77300 Merlimau, Melaka.
6. Fresh And Convienient Retail Merlimau Sdn. Bhd.
Jalan Jasin,
77300 Merlimau Melaka.

 

Senarai Pasar Borang
1. Pasar Borong Jasin
Bandar Baru Jasin,
77000 Jasin Melaka.
Senarai Pasar
1. Pasar Besar Jasin
Bandar Baru Jasin,
77000 Jasin, Melaka.
2. Pasar Bemban
77200 Bemban, 
3. Pasar Melimau
77300 Merlimau Melaka
4 . Pasar Selandar
77500 Selandar Melaka

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 1 Jun 2023 - 11:13am