MENU

Kaedah adalah suatu perincian undang-undang yang digubal berdasarkan kepada kuasa yang diperuntukkan oleh akta ibu seperti Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Berikut adalah senarai Kaedah yang digunapakai oleh Majlis Perbandaran Jasin iaitu :

  • Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Melaka) 2004
  • Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Melaka)(Pindaan) 2005
  • Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am)(Negeri Melaka) 2007
  • Kaedah-Kaedah Pegawai MPJ (Kelakuan dan Tatatertib) 2008
  • Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib MPJ 2008
  • Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am)(Negeri Melaka) (Pindaan Jadual Ketiga) 2013
  • Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok (Negeri Melaka) 2017
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 3 Julai 2020 - 4:47pm