MENU

Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri dan hanya diterima pakai di seluruh negeri tersebut sahaja. Majlis Perbandaran Jasin menggunapakai satu (1) enakmen iaitu seperti berikut:

  • Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 2001

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 26 Mei 2023 - 4:07pm