MENU


VISI
  • Jasin Ke Arah Perbandaran Lestari, Selamat dan Sejahtera

MISI

  • Komited Untuk Memberikan Perkhidmatan Perbandaran Yang Terbaik, Berkualiti, Integriti Dan Kompeten Melalui Penggemblengan Tenaga Secara Optimum.

MISI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  • MPJ¬†Komited Menyampaikan Perkhidmatan Yang Cekap Dan Berkesan
Kemaskini Terakhir: Rabu, 6 Julai 2022 - 2:50pm