MENU
 

Bil Piagam Tempoh (Hari)
1

Memberi Ulasan teknikal permohonan Kebenaran Merancang

14
2

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Kerja Tanah

14
3

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Projek Perumahan/ Komersial

14
4

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Jalan Dan Parit

14
5

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Lampu Awam

14
6

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Lanskap

7
7

Memberi Ulasan Teknikal Permohonan Tanah Kerajaan/ Pengambilan Tanah

14
8

Mengeluarkan Perakuan Kebenaran Merancang

7
9

Memproses Keputusan Permohonan Kebenaran Merancang (OSC)

57
10

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Kerja Tanah (OSC)

57
11

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Bangunan (OSC)

37
12

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Jalan dan Peparitan (OSC)

57
 

Bil Piagam Tempoh (Hari)
13

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Lampu Jalan (OSC)

57
14

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Landskap (OSC)

57
15

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Bangunan Sesebuah/ Kilang/ Bengkel

9
16

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Rumah Teres/ Ubangsuai Bangunan Sesebuah

5
17

Mengedarkan Permohonan Cadangan pemajuan Kepada Jabatan Teknikal (OSC)

2
18

Memproses Permohonan Lesen Premis Perniagaan

14
19

Memproses Permohonan Lesen Perniagaan Sementara

1
20

Memproses Permohonan Lesen Iklan Sementara/ Kain Rentang

1
21

Memproses Permohonan Sewaan Dewan Dan Peralatan

7
22

Memproses Permohonan Pindah Milik Harta

1
23

Memproses Permohonan Sewaan Premis

30
24

Memberi Maklum Balas Aduan Awam Kepada Pengadu

14
Kemaskini Terakhir: Ahad, 26 September 2021 - 5:00pm