MENU


OBJEKTIF STRATEGIK 1
  • Memperkukuh Tadbir Urus Dan Pembangunan Kapasiti Untuk Kecemerlangan Organisasi

OBJEKTIF STRATEGIK 2

  • Memperkasakan Perkhidmatan Perbandaran Kearah Kemampanan Komuniti

OBJEKTIF STRATEGIK 3

  • Meningkat Dan Memastikan Kemudahan Prasarana Disediakan Secara Komprehensif Untuk Kesejahteraan Komuniti

OBJEKTIF STRATEGIK 4

  • Memperkasa Ekonomi Dan Mempelbagaikan Sumber Hasil Baharu Untuk Kemakmuran Komuniti

OBJEKTIF STRATEGIK 5

  • Menyokong Peningkatan Industri Dan Produk Pelancongan Ke Arah Kesejahteraan Komuniti
Kemaskini Terakhir: Khamis, 1 Jun 2023 - 11:13am