MENU

Apa itu Cukai Taksiran Harta

Cukai taksiran merupakan cukai yang dikenakan ke atas semua pegangan / harta dalam kawasan pentadbiran majlis berdasarkan kadar tahunan seperti yang diperuntukkan dalam Bahagian XV Akta Kerajaan Tempatan 1976

 

Mengapa Cukai dikumpulkan?

Cukai taksiran dikenakan untuk membiayai:

  • Cukai taksiran adalah berdasarkan Nilai Tambah dan Kadar.
  • Nilai Tambah dikira berasaskan aras nilaian bagi tanah dan bangunan pada tarikh nilaian.
  • Manakala, kadar ialah peratus yang dikenakan ke atas nilai harta tersebut yang perlu dibayar.
  • Nilai Tambah bagi pegangan tersebut boleh dipinda sekiranya terdapat perubahan pada harta atau berlaku kesilapan atau ketidakseragaman terhadap pegangan tersebut.
  • Kadar warta semasa adalah berdasarkan jenis hartanah, kawasan pembinaan dan kedudukan harta.

 

Bila Cukai Taksiran perlu dibayar?

Cukai taksiran perlu dibayar 2 kali setahun iaitu:

  • Penggal Pertama – 1 Januari hingga 28 Februari bagi tiap-tiap tahun.
  • Penggal Kedua – 1 Julai hingga 31 Ogos bagi tiap-tiap tahun.

 

Last Updated: Wednesday, 27 October 2021 - 2:53pm