MENU

LIST OF BY-LAWS ENFORCED BY JASIN MUNICIPAL COUNCIL (AS OF 25.09.2014)

Bil By-Laws/Orders/Regulations/Notifications Authority Release Date
1

UUK Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MDJ) 1983

M.P.U 19  26 Mei 1983
2

UUK Kerajaan Tempatan (Mengkompaun Kesalahan –Kesalahan ) (MDJ)1983

M.P.U 20  26 Mei 1983
3

UUK Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (MDJ)1983

M.P.U 21  26 Mei 1983
4

UUK Pengendali Makanan (MDJ) 1983

M.P.U 22  26 Mei 1983
5

UUK Kerja –Tanah (MDJ) 1983

M.P.U 23  26 Mei 1983
6

UUK Kebersihan Awam (MDJ) 1983

M.P.U 7  26 April 1984
7

UUK Ternakan Ayam-Itik (MDJ) 1984

M.P.U 21  6 Disember 1984
8

UUK Bangunan Seragam 1984, Akta 133

M.P.U 16  26 Disember 1985
 

UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 1996

M.P.U 2  1 Ogos 1996
 

UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2000

M.P.U 1  17 Februari 2000
 

UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2007

M.P.U 5  12 April 2007
 

UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2012

M.P.U 27  5 Julai 2012
9

UUK Nama Premis (MDJ) 1988,Akta 133

M.P.U 14  2 Mac 1989
10

UUK Bagi Mengurangkan Fi Lesen (MPJ)2010

M.P.U 1  7 Januari 2010