MENU

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN JASIN

BIL

TAJUK UNDANG-UNDANG KECIL

PUNCA KUASA KUASA TARIKH SIARAN WARTA

1

UUK Pengendali Makanan (MDJ) 1983

Akta 171 M.P.U 22 26 Mei 1983
2 UUK Kerja –Tanah (MDJ) 1983 Akta 133 M.P.U 23 26 Mei 1983
3 UUK Kebersihan Awam (MDJ) 1983 Akta 171 M.P.U 7 26 April 1984
4 UUK Ternakan Ayam-Itik (MDJ) 1984 Akta 171 M.P.U 21 6 Disember 1984
5 UUK Bangunan Seragam 1984 Akta 133 M.P.U 16 26 Disember 1985
  i)  UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 1996 Akta 133 M.P.U 2 1 Ogos 1996
  ii) UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2000 Akta 133 M.P.U 1 17 Februari 2000
  iii) UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2007 Akta 133 M.P.U 5 12 April 2007
  iv) UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2012 Akta 133 M.P.U 27 5 Julai 2012
  v) UUK Bangunan Seragam (Pindaan) 2019 Akta 133 M.P.U 14 10 Oktober 2019
6. UUK Nama Premis (MDJ) 1988 Akta 133 M.P.U 14 2 Mac 1989
7. UUK Pasar Malam/ Sehari (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 7 3 Februari 2011
8. UUK Tandas Awam (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 8 3 Februari 2011
9. UUK Pelesenan Penjaja dan Gerai (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 9 3 Februari 2011
  i) UUK Pelesenan Penjaja dan Gerai (MPJ) 2011 Pembetulan Akta 171 M.P.U 14 1 Mac 2012
10. UUK Vandalisme (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 10 3 Februari 2011
11. UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 11 3 Februari 2011
12. UUK Iklan (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 12 3 Februari 2011
13. UUK Pelesenan Tred (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 13 3 Februari 2011
  i) UUK Pelesenan Tred (MPJ) (Pindaan) 2014 Akta 171 M.P.U 6 26 Februari 2015
14. UUK Hotel (MPJ) 2011 - kuatkuasa 1.9.2011 Akta 171 M.P.U 24 25 Ogos 2011
  i)   UUK Hotel (MPJ) (Pindaan) 2012 Akta 171 M.P.U 18 29 Mac 2012
  ii) UUK Hotel (MPJ)(Pindaan) 2017 Akta 171 M.P.U 20 9 November 2017
15. UUK Jalan, Parit  dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPJ) 2011 Akta 133 M.P.U 26 29 September 2011
16. UUK Taman (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 7 19 Januari 2012
17. UUK Iklan Pilihan Raya (MPJ) 2011 Akta 171 M.P.U 8 19 Januari 2012
18. UUK Pasar-Pasar (MPJ) 2012 Akta 171 M.P.U 15 29 Mac 2012
19. UUK Pelesenan Haiwan Ternakan (MPJ) 2012 Akta 171 M.P.U 23 7 Jun 2012
20. UUK Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (MPJ) 2013 Akta 171 M.P.U 24 05 Disember 2013
21. UUK Pengurangan Fi Lesen (MPJ) 2014 Akta 171 M.P.U 1 15 Januari 2015
22. UUK Fi (MPJ) 2016 Akta 171 M.P.U 4 28 April 2016
23. UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MPJ) 2016 Akta 171 M.P.U 16 29 September 2016
24. UUK SPA (MPJ) 2018 Akta 171 M.P.U 7 29 Mac 2018
25. UUK Pelesenan Petempatan Makanan (MPJ) 2020 Akta 171 M.P.U 14 18 Jun 2020
  i) UUK  Pelesenan Petempatan Makananan (MPJ) 2020 Pembetulan Akta 171 M.P.U 1 14 Januari 2021

# Mengikut Tajuk UUK
# Sehingga 04.08.2021

Last Updated: Friday, 26 May 2023 - 4:07pm