MENU

Berikut adalah senarai Perintah yang digunapakai oleh Majlis Perbandaran Jasin:

  • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta)(Majlis Daerah Jasin) 2006, Akta 333
  • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta)(Majlis Perbandaran Jasin)(Pindaan) 2017, Akta 333
  • Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Perhentian Bas dan Teksi) (Majlis Perbandaran Jasin) 2021, Akta 333
  • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Perbandaran Jasin (Pindaan ) 2021, Akta 333
Last Updated: Thursday, 1 June 2023 - 11:13am