MENU
 
Bil Piagam Tempoh (Hari)
1

Memberi Ulasan teknikal permohonan Kebenaran Merancang

14
2

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Kerja Tanah

14
3

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Projek Perumahan/ Komersial

14
4

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Jalan Dan Parit

14
5

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Lampu Awam

14
6

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Lanskap

7
7

Memberi Ulasan Teknikal Permohonan Tanah Kerajaan/ Pengambilan Tanah

14
8

Mengeluarkan Perakuan Kebenaran Merancang

7
9

Memproses Keputusan Permohonan Kebenaran Merancang (OSC)

57
10

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Kerja Tanah (OSC)

57
11

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Bangunan (OSC)

37
12

Memproses Keputusan Permohonan Pelan Jalan dan Peparitan (OSC)

57
  • 1
Last Updated: Friday, 13 May 2022 - 9:53am