MENU
Designation Description Grade Vacancies Closing Date Lampiran
Pegawai Tadbir (N41) Jawatan 1 – Pegawai Tadbir Gred N41          
Skim Perkhidmatan                :  Pegawai Tadbir
Jabatan                                   :  Majlis Perbandaran Jasin, Melaka
Kumpulan Perkhidmatan        :  Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan        :  Pentadbiran dan Sokongan
Gred Jawatan                         :  N41
Jadual Gaji                             :  RM2,080.00 (Minimum) – RM9,546.00 (Maksimum)
Syarat-syarat   : 
            (a)        warganegara Malaysia;
            (b)        berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
            (c)        (i)         Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi                                   pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
                                    (Gaji Permulaan ialah pada Gred N41 : RM2,080.00); atau
                        (ii)        Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi                                    pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf                                   dengannya.
                                    (Gaji Permulaan ialah pada Gred N41 : RM2,283.43);                                 
dan      (d)        kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat                   Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf                 dengannya oleh Kerajaan.
N41 1 23 Nov 2018