MENU


Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berdaftar di Melaka serta berdaftar dengan MPJ yang mempunyai sijil sijil berikut iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau kod Bidang yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut :-

BUTIR-BUTIR TAWARAN SEBUTHARGA DAN HARGA DOKUMEN
TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

TARAF DAN SYARAT PENDAFTARAN

Tajuk Projek :

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA PAPAN TANDA "LOVE JASIN" UNTUK PENGINDAHAN PINTU MASUK DI KAWASAN SEMPADAN NEGERI DAN DAERAH DI BAWAH PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN

Harga Dokumen : RM 20.00

Bayaran untuk dokumen sebutharga adalah Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Tarikh :
1 Mac 2021 -hingga 07 Mac 2021

Tempat :
Kaunter,
Majlis Perbandaran Jasin,
77000 Jasin, Melaka.

Lawatan Tapak : 
Tidak diwajibkan -
Sekiranya pihak syarikat mahu
membuat lawatan sendiri perlu amalan penjarakkan, penggunaan

Taraf : Bumiputera
Berdaftar dengan CIDB,

Gred : G1

Kategori : CE

Pengkhususan : CE21- Sivil

 

1. TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN INI DIKELUARKAN

Dokumen Sebutharga ini boleh diperolehi di Kaunter Majlis Perbandaran Jasin, 77000 Jasin, Melaka. Dokumen ini hanya boleh diperolehi mulai  1 MAC 2021 pada waktu pejabat (8.00 pagi hingga 5.00 petang). Syarikat-syarikat yang berminat dikehendaki mengemukakan Sijil Pendaftaran Dengan Majlis Perbandaran Jasin, Sijil-sijil asal dan salinan fotokopi Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan CIDB atau Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan ketika membeli dokumen Sebutharga.

2. TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT

Pihak kontraktor TIDAK DIWAJIBKAN untuk hadir taklimat lawatan tapak. Pihak kontraktor boleh membuat lawatan tapak sendiri di kawasan atau tapak projek seperti yang dinyatakan dalam dokumen sebutharga / tender bagi mendapat maklumat tambahan yang tepat dan berguna bagi penyediaan sebutharga / tender. Dalam hal ini, sekiranya pihak kontraktor mahu melawat sendiri kawasan atau tapak projek, amalan penjarakan, penggunaan topeng muka (face mask) dan pencuci tangan (hand sanitizer).

3.TARIKH DAN TEMPAT PENYERAHAN

Sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah ditulis No. Sebutharga dan  tajuk projek di sudut atas sebelah kiri sampul surat serta dimeterai dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Majlis Perbandaran Jasin tidak lewat jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

MPJ tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

Attachments: 
Tender Ref: 
S11/22
Tender Closing Date: 
Monday, 8 March 2021
Last Updated: Friday, 26 February 2021 - 11:18am