MENU

Tender
Tender Reference Title Closing Date Attachment
MPJ/JPPH/UPA/ PEL01/2022 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN [Edit] 16 May 2022 Download advertisement
S17/2022 MENAIKTARAF BANGUNAN DAN KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DI KEDAI/GERAI MP JASIN TEDONG PEKAN, MP JASIN [Edit] 16 May 2022 Download advertisement
S27/2022 PROGRAM NAIKTARAF, PENGINDAHAN DAN PEMBAIKAN KECIL TANDAS AWAM MILIK PBT [Edit] 16 May 2022 Download advertisement
S28/2022 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG 'FLOROSENT TREE' UNTUK JABATAN LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2022 MPJ/JLPB/1200-01/127 [Edit] 13 May 2022 Download advertisement
Tender Reference Title Closing Date Attachment
S29/2022 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN PASU FIBER DAN AKSESORI LANDSKAP KEJUR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2022 MPJ/JLPB/1200-01/128 [Edit] 13 May 2022 Download advertisement
Last Updated: Friday, 13 May 2022 - 9:53am